Velkommen Værkstedsgulve Lejebetingelser Galleri Find os Kontakt

Lejebetingelser


Lejeren har ansvar for enhver skade eller tyveri, som påføres det lejede materiale fra det er opsat/leveret til det afhentes igen. Ligesom kunden hæfter for bortkommen materiel.

Ansvar overfor offentlige myndigheder påhviler alene lejeren. For skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet er udlejer ikke erstatningspligtig.

Linå Teltudlejning er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialet er i lejerens besiddelse. Linå Teltudlejning er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

Reklamationer

Ved evt. reklamationer, skal udlejer gøres opmærksom på dette ingen det lejede tages i brug ellers betragtes det, som modtager i fejlfri stand.

Er der sket fejl kontaktes Linå Teltudlejning på tlf. 22 15 78 22 eller indtales besked på telefonsvare.

Reklamationer efter brug tages ikke til følge.

Betalingsbetingelser

Betaling skal ske ved modtagelse af teltet/varen. Betalingen kan forgå med dankort eller kontant med mindre andet er aftalt.

Rengøring

Det lejede udleveres rengjort og skal returneres i samme stand, evt. snavset materiel vil blive rengjort for lejers regning. Lejer er ansvarlig fra udleveringstidspunkt til det er Linå Teltudlejning i hænde igen.

Det lejede material skal beskyttes mod snavs, fugt mm.

Der må ikke påklæbes tape/klistermærker på teltduge/stænger. Sker det har udlejer krav på dækning af det timeforbrug der er til aftagning, rensning af dugene, samt for de kemikalier der evt. bruges der til.

Teltet

Ved leje af telt til mere end 150 personer ad gangen er lejer selv ansvarlig for:
  1. At brandinspektørens godkendte fordelingsplan nøje overholdes ved opstilling af borde/stole
  2. at der udfærdiges en driftjournal for hver dag teltet bruges, samt at der ophænges brand- og evakueringsinstruks i teltet, så den er synlig for personalet.
Der er muligt på beredskabsstyrelsens hjemmeside at se de gældende regler for arrangementer med 150 personer eller derover.

Pris på telte er incl. opstilling og nedtagning. Vi skal kunne køre direkte til opstillingsstedet på kørefast underlag, med gåafstand max 30 m. eller hjælp til ind- og udbæring med mindre andet er aftalt. Pladsen skal være ryddet og klargjort ved ankomsten.

Når gulv skal udlægges gøres dette så det følger terræn. Gulvet er ikke nyvasket. Opstillingsstedet skal være rimelig jævn og fast så teltet ikke synker i. Gulv lægges ikke i løs sand og jord.